Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

august 2020
ma ti on to fr
1 2
3 4 6 7 8 9
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Hinnahuset 2/9 kl.20-22

02.09.20

Hinnahuset 7/10 kl.20-22

07.10.20

Hinnahuset 4/11 kl.20-22

04.11.20

Hinnahuset 2/12 kl.20-22

02.12.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Fair Play Policy

Hinna Fotball's Fair play policy av 2018

21.06.2018

 

FAIR PLAY

Fair play er samlebegrepet for verdiarbeidet i Hinna FK. Verdiene hjelper oss med å sette retning og styrer våre beslutninger og handlinger. Verdiene handler om respekt og hvordan mennesker og klubb samhandler. Fair play er vårt verktøy for holdningsskapende arbeid. Fotballen skal ha en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play danner grunnlaget for verdiene trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som skal gjenspeiles i alle aktiviteter og nivåer.

MÅLSETNING

Klubbens målsetning er å være en tydelig og klar Fair Play partner. Våre kjerneverdier har sammenfallende verdier med verdiene i Fair play samlebegrep. Alle som er tilknyttet Hinna Fotball Klubb har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som understøttes av våre kjerneverdier. Verdiene skal være grunnlag for å skape gode holdninger som vi kan være stolte av.

 • Vise respekt og toleranse for hverandre
 • Alle er like verdifulle
 • Ta avstand fra dårlig oppførsel (rasisme, mobbing)
 • Respektere dommerens avgjørelser og spillets regler
 • Vise respektere for sitt lag, lagkamerater, motspillere og trenere
 • Møt presis til trening, kamper og avtaler
 • Skape et godt fellesskap som inkluderer alle
 • Vise lagånd og bidra til trivsel og fotballglede

KLUBBENS FAIRPLAYPRINSIPPER

Organisatorisk

 • Likeverdig tilbud for både jenter og gutter
 • Dokumentere en aktiv inkluderingspolitikk
 • Skriftlige retningslinjer når det gjelder Fair play
 • Fair play som tema på foreldremøter
 • Egen kontaktperson når det gjelder Fair play med rollebeskrivelse for denne funksjonen
 • Holdningskontrakter med alle eller grupper av spillere, evt. også med trenere og ledere
 • Aktivt forhold til foreldrevett -og trenervett regler (seksjon 4 og 5)

Anlegg

Fair play synlig på klubbens anlegg og kamper (flagg, bannere, plakater m.fl.)

Kampramme

 • Fair play-hilsen gjennomføres i alle barnelag (før og etter kamp)
 • Kampverter på alle hjemmekamper (kan fungere som Fair play kontakter)
 • Fair play vester på alle barnekamper

Trenervett

 • Jeg er her for spillerne og ikke for min skyld
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra»
 • Jeg er bevisst mitt ansvar for den rollen jeg har
 • Jeg er positiv innstilt og bidrar til godt miljø
 • Jeg er et forbilde for spillerne
 • Jeg representerer holdningsarbeidet og klubben
 • Jeg er en god ambassadør for fotballen

Trenervett omfatter kampvett.

 • Jeg er med på å skape en god fotballopplevelse gjennom Fair play
 • Jeg samarbeider med motstanderens trenerstab
 • Jeg skaper likeverd gjennom spilletid og oppmerksomhet
 • Jeg veileder spillerne
 • Jeg respekterer dommeravgjørelser
 • Jeg bidrar til konstruktive rammer under kamper

Foreldrevett

 • Jeg bidrar og støtter klubben (dugnad, foreldremøte m.fl.)
 • Jeg kjenner til klubbens verdier og holdningsskapende arbeid
 • Jeg møter opp til treninger og kamper
 • Jeg er bevisst min rolle som forelder og bidrar til godt miljø
 • Jeg «heier» på laget men unner ros til motstanderslaget
 • Jeg respekterer dommeravgjørelser
 • Jeg respekterer trenerens kampledelse

Utskriftsvennlig kopi av:


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter