Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

februar 2020
ma ti on to fr
1 2
3 5 6 7 8 9
14 15 16
17 21 22 23
24 25 26 27 28
Hinnahuset 29/2 kl.15

29.02.20

Hinnahuset 2/3 kl.17.30-20

02.03.20

Hinnahuset 5/3 1800 - 2200

05.03.20

Hinnahuset 9/3 kl.18

09.03.20

Hinnahuset 11/3 kl.19-21.30

11.03.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Nye guttekull

09.12.2015

Oppstartsansvarlig Gutter i Hinna Fotball

Rekruttering av nye spillere

 

Hinna Fotball skal hvert år ha en oppstartsansvarlig. For gutter vil det være Oppmann for Gutter 6 år, sammen med barneleder, som vil være ansvarlig for det nye kullet, etableres. Dette sikrer erfaringsoverføring og en god start for det nye kullet. 5 åringene har anledning til å ta med ivrige 4-åringer, under forutsetning av at 4-åringen har med en foresatt som bidrar på trenersiden.

 

Initiering:

-          Med referanse til årshjulet for administrasjonen i Hinna FK er daglig leder ansvarlig for å minne det til enhver tid aktuelle «Gutter 6 år» laget om tiltak og forventninger.

-          Daglig leder oversender aktuelle dokumenter til barneseksjonsleder og til oppmann for «Gutter 6 år». På denne måten igangsettes aksjonen til rett tid hvert år.

-          Oppstartsansvarlige sørger for at lagene organiseres i henhold til Hinnamodellen (sportsplan) og oppstarts/organiseringsdokumentet fra våre websider; http://hinnafk.no/index.cfm?id=424933&teamId=146

-          Sørger for at alle får velkomstbrev fra Hinna Fotball. De som registerer seg via web, får det automatisk. Men vi skal også ha en utskrift de får i hånda ved første gangs oppmøte.

 

Planlegging:

-          Oppmann for «Gutter 6 år» må avklare treningstid, med baneansvarlig

-          Treningene legges til det som blir det nye «Gutter 5 år» laget sin tid og sted.

-          Tildeling av innendørslokaler gjøres av baneansvarlig.
I årshjulet er barneseksjonsleder oppført som ansvarlig for oppfølging.

-          Daglig leder informerer om oppstart på Facebook og hinnafk.no

 

Gjennomføring av treningene: 

-          Ledere fra Gutter 6 hjelper til de 3 første treningene til det nye kullet

-          Mange som møter vil være nye i fotballen. Det er lurt å starte med en lek som inneholder mye bevegelse til oppvarming. Deretter anbefales enkle ballaktiviteter og fotballøvelser (evt. en liten kamp til slutt).

-          Tips til øvelsergenerell oppstartstrening innendørs, for 4-6åringer, finnes på Hinna FK sine hjemmesider http://hinnafk.no/index.cfm?id=428773&teamId=146

-          Treningsokta.no har opplegg differensiert etter alder. Nye trenere får tilgang til denne.

-          Daglig leder bestiller inn t-skjorter/drakter med Hinna Fotball profilering

 

Foreldremøte 

-          Gjennomføres etter 2. trening.

-          Ansvarlig lag v/ oppmann avtaler med leder for barneseksjonen at en representant fra styret kommer og informerer om klubben på første trening/samling.

-          «Gutter 6 år» sin oppmann bruker ellers denne anledningen til å notere navn på både barn og foreldre, adresser, mobilnummer og e-mailadresser slik at nødvendig kontaktinformasjon er foreligger.

-          La også de voksne melde seg til oppgaver som trener, hjelpetrener, oppmann, dugnadsansvarlig, sosial gruppe osv. ved denne anledning.

Benytt gjeldende digital løsning til dette formål, kontakt daglig leder ved spørsmål.

https://docs.google.com/forms/d/1aOiKnwQYXrlAvxltTJMa2ivtvBNlIDeb4BExANGERYo/viewform

 

-          Etter siste samling oversender oppmann for «Gutter 6 år» listen til leder av barneseksjonen samt til ny oppmann for «Gutter 5».

De to sistnevnte avklarer registrering i Medlemsnett seg imellom.

 

Avslutning: 

-          Når «Gutter 6 år» har avholdt 3 treninger overtar foreldrene på det nye laget.

Rekruttert hovedtrener og oppmann har ansvar for å trekke et nyetablerte «Gutter 5 år» videre

 


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter