Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

februar 2020
ma ti on to fr
1 2
3 5 6 7 8 9
14 15 16
17 21 22 23
24 25 26 27 28
Hinnahuset 29/2 kl.15

29.02.20

Hinnahuset 2/3 kl.17.30-20

02.03.20

Hinnahuset 5/3 1800 - 2200

05.03.20

Hinnahuset 9/3 kl.18

09.03.20

Hinnahuset 11/3 kl.19-21.30

11.03.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Oppstart jenter

09.12.2015

OPPSTART – FADDERORDNING – ALLE JENTER PÅ BANEN

 

Erfaringsmessig søker guttene mye mer bevisst til fotballen enn det jentene gjør. Hinna FK har således ekstra fokus på å rekruttere jenter til klubben. 

Laget «Jenter 11 år» har systematisk ansvar for egne jente rekrutteringsdager rettet mot «Jenter 6 år» (dvs. de som starter på skolen). 11-åringene er 6. klassinger og dermed faddere for 1. klassingene på Jåtten skole (skolen som barneseksjonens medlemmer i all hovedsak tilhører). Vi bruker denne relasjonen også i fotballen ved at «fadderfotballjentene» inviterer de nye skolejentene til fotballtrening.

 

DETTE GJØRES SLIK:

Initiering: 

-          Med referanse til årshjulet for administrasjonen i Hinna FK er daglig leder ansvarlig for å minne det til en hver tid aktuelle «Jenter 11 år» laget om tiltak og forventninger.

-          Daglig leder oversender aktuelle dokumenter til barneseksjonsleder og til oppmann for «Jenter 11 år». På denne måten igangsettes aksjonen til rett tid hvert år. 

 

Planlegging:

-          Oppmann for «Jenter 11 år» må avklare treningstid.

-          Treningene legges til det som blir det nye «Jenter 6 år» laget sin tid og sted.

-          Tildeling av innendørslokaler gjøres av baneansvarlig.
                       I årshjulet er barneseksjonsleder oppført som ansvarlig for oppfølging.

-          Ansvarlig lag utarbeider invitasjoner (se vedlagte forslag).

Oppmann gjør dette selv, eller sørger for at det blir gjort

-          Utdeling gjøres på skolen

I praksis har dette fungert enkelt og greit ved at et par utvalgte jenter for «Jenter 11 år» (dvs 6. klasse på skolen) har avklart gjennom egen kontaktlærer.
Skulle dette vise seg å bli utfordrende i fremtiden, må laget og klubben diskutere alternative løsninger

-          I invitasjonen tilbyr en også at ett år yngre jenter (dvs. 5-åringer/de som starter på skolen høsten etter) kan være med, og også 11-åringer som ikke selv er aktive i fotballen (enda) kan møte. 

 

Gjennomføring av treningene: 

-          «Jenter 11 år» avholder 1 trening hver uke.
Dette gjøres i 3 uker

-          Laget vurderer om trener(e) eller spillerne organiserer økten for de yngre.

-          Erfaringsmessig har det vist seg nyttig at spillerne gjør dette.  De yngste ser opp til de større jentene og blir motivert av dem. Tilbakemeldingene sier også at de nye jentene kjenner seg tryggere på andre barn enn på ukjente voksne. Dessuten bidrar dette gode lærings- og mestringssituasjoner for 11-åringene. 

-          Uansett hvordan treningene gjennomføres, må alltid være minst en voksen fra «Jenter 11 år» laget til stede for støtte og bidrag.

-          Mange av jentene som møter vil være nye i fotballen. Det er lurt å starte med en lek som inneholder mye bevegelse til oppvarming. Deretter anbefales enkle ballaktiviteter og fotballøvelser (evt. en liten kamp til slutt).

-          Tips til øvelser finnes både på Hinna FK sine websider: http://hinnafk.no/index.cfm?id=424933&teamId=146

 

Gjennomføring av sosial samling og innhenting kontaktinformasjon: 

-          For å holde på jentene og helst trekke til seg enda flere, anbefales en sosial samling etter treningene (minimum første gang, helst alle tre gangene).

-          «Jenter 11 år» bestiller klubbhuset, organiserer litt å bite i til barna og evt. kaffe til de voksne. Oppmann er ansvarlig. Hinna FK refunderer kostnadene knyttet til dette.

-          Frukt er et sunt, godt og er et praktisk alternativ (kan forberedes på forhånd).
Merk at Bama refunderer 60% på all frukt til idrettslag mot kvittering.
Se http://www.bama.no/idrettsfrukt

-          Ansvarlig lag v/ oppmann avtaler med leder for barneseksjonen at en representant fra styret kommer og informerer om klubben på første trening/samling.

-          «Jenter 11 år» sin oppmann bruker ellers denne anledningen til å notere navn på både barn og foreldre, adresser, mobilnummer og e-mailadresser slik at nødvendig kontaktinformasjon er foreligger.

La også de voksne melde seg til oppgaver som trener, hjelpetrener, oppmann, dugnadsansvarlig, sosial gruppe osv. ved denne anledning.

Benytt gjeldende digital løsning til dette formål, kontakt daglig leder ved spørsmål.

-          Etter siste samling oversender oppmann for «Jenter 11 år» listen til leder av barneseksjonen samt til oppmann for «Jenter 6 år».
De to sistnevnte avklarer registrering i Medlemsnett seg imellom.

-          Før eller etter første trening bør oppmann for «Jenter 11 år» dessuten kontakte oppmann for «Jenter 7 år». Formålet er å høre om noen 6-åringer begynte i fotballen året før og skal overføres til det nye «Jenter 6 år». I tilligg til å bli orientert om spillermassen, er det nyttig å vite om noen av 6-årings foreldre allerede er aktive som trenere eller i andre støtteroller for laget – samt å koordinere dette inn mot det nyetablerte «Jenter 6 år».

 

Avslutning: 

-          Når «Jenter 11 år» har avholdt 3 treninger overtar foreldrene på det nye laget.

-          Rekruttert hovedtrener og oppmann har ansvar for å trekke et nyetablerte «Jenter 6 år» videre

 

Ut over informasjonen i dette skrivet følger oppstart av jentelag samme rutiner som andre lag.

 

 

 

 

 


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter